Cách giải bài 2 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10

Phát biểu định lý II NĐLH một khái niệm mới các em được làm quen

Đề bài

Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Đáp án

Có 2 cách phát biểu: 
a) Cách phát biểu của Clau-đi-út
  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
b) Cách phát biểu của Cac-nô
  Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 2 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu