Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 173 sgk

Nội năng của một lượng khí lý tưởng phụ phuộc vào những yếu tố như thế nào

Đề bài

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không ? Tại sao?

Đáp án

Không bởi vì chỉ có 2 cách làm thay đổi nội năng đó là thực hiện công và truyền nhiệt, 2 cách này đều không liên quan đến thể tích.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu