Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10

Tính tổng và tích của các nghiệm của phương trình bậc hai và tìm mối liên hệ giữa hai nghiệm mà không phụ thuộc vào tham số
Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho phương trình: Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10
a) Xem xét với giá trị nào của m phương trình trên có nghiệm

b) giử sử Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10 là nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức liên hệ giữa Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10 không phụ thuộc vào m

c) Xác định m để hiệu các nghiệm của phương trình bằng 4.

Đáp án:

Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10
Đó là hệ thức giữ hai nghiệm của phương trình độc lập với tham số m

Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10

Cập nhật ngày 20/09/2018 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM