Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớn đã được lập từ trước ứng dụng vào bài toán tiếp theo

Đề bài:

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của
a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:
Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10

Biểu đồ tần suất hình cột 
Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10
b) Chú ý rằng trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số hình cột, hay đường gấp khúc tần suất, đường gấp khúc tần số thì đơn vị đo dài ở hai trục không nhất thiết phải bằng nhau. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột, miễn là thay chữ f ở trục đứng bằng n các số chỉ tần suất được thay bằng tần số tương ứng. Cụ thể ở hình trên thế f bởi n thế 40 bởi 12, thế 20 bởi 6, thế 10 bởi 3. cũng làm như vậy trong hình đường gấp khúc tần suất, ta có đường gấp khúc theo tần số.

Biểu đồ tần số hình cột

Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10

Biểu đồ tần số hình gấp khúc

Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu