Hướng dẫn giải bài 11 trang 62 sgk hình học lớp 10

Tìm tam giác có diện tích lớn nhất trong tập hợp các tam giác có cùng số đo hai cạnh

Đề bài

Tập hợp tam giác có hai cạnh là ab. Tìm tam giác có diện tích lớn nhất

Đáp án

Theo công thức tính diện tích tam giác ta có Hướng dẫn giải bài 11 trang 62 sgk hình học lớp 10

a,b không đổi nên diện tích S lớn nhất khi sin C lớn nhất và vì Hướng dẫn giải bài 11 trang 62 sgk hình học lớp 10 nên sin C lớn nhất khi Hướng dẫn giải bài 11 trang 62 sgk hình học lớp 10 

Vậy trong tập hợp các tam giác có hai cạnh ab thì tam giác vuông đỉnh C có diện tích lớn nhất

doctailieu.com
Tải về
Back to top