Cho khí h2 dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng

Xuất bản: 03/06/2020 - Tác giả:

Giải bài tập khi cho khí h2 dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng. Dựa vào kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi liên quan tới phản ứng của H2 với hỗn hợp oxit kim loại.

Cho khí H2 dư qua ống đựng 14,2 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng (hỗn hợp A), thu được hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 2,24(l) khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là:

A. 60% \(Fe_2O_3\) ; 40% \(Al_2O_3\)

B. 52,48% \(Fe_2O_3\); 47,52% \(Al_2O_3\)

C. 40% \(Fe_2O_3\); 60% \(Al_2O_3\)

D. 56,34% \(Fe_2O_3\); 43,66% \(Al_2O_3\)

Đáp án: D. 56,34% \(Fe_2O_3\); 43,66% \(Al_2O_3\)

Vậy trong hỗn hợp A dạng bột gồm Fe2O3 và Al2O3 có phần trăm khối lượng mỗi chất là 56,34% \(Fe_2O_3\) và 43,66% \(Al_2O_3\)

Giải thích

Do \(H_2\) chỉ khử được \(Fe_2O_3\) thành Fe nên B gồm Fe và \(Al_2O_3\), chỉ có Fe tạo \(H_2\)

Ta có \(n_{Fe} = n_{H_2} = {2,24 \over 22,4} =0,1 mol\)

=> \(n_{Fe_2O_3} = 0,05 mol => m_{Fe_2O_3} = 0,05. 160 = 8 (g)\)

=> %\(m_{Fe_2O_3}\) = \({8 \over 14,2}\).100% = 56,34 %

=> %\(m_{Al_2O_3}\) = 100% - 56,34 = 43,66%

Câu hỏi thường gặp

Câu 1.

Cho luồng khí hiđro qua ống đựng 32 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian, thấy khối lượng chất rắn trong ống còn lại là 29,6 gam gồm Fe3O4, FeO, Fe và Fe2O3 dư. Đem toàn bộ chất rắn này hòa tan hết trong dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra V lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

Đáp án: C. 2,24

Giải thích

\(n_{H_2} = n_O = {{32-29,6} \over 16} =0,15 mol\)

\(Fe_2O_3\) chuyển hết thánh \(Fe(NO_3)_3\) nên BT e, ta có:

\(2n_{H_2} = 3n_{NO} \rightarrow n_{NO} = {{0,15.2} \over 3} =0,1\)

\(\rightarrow V= 0,1 . 22,4 = 2,24 lit\)

Câu 2.

Cho khí h2 dư qua ống đựng fe3o4 thu được chất rắn X và m gam \(H_2O\). Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 0,81

B. 1,35

C. 0,72

D. 1,08

Đáp án:  D.1,08

Giải thích

PHPƯ (1)  \(Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow[]{t^0} 3Fe + 4H_2O\)

PHPƯ (2) \(Fe + 2HCl \xrightarrow[]{t^0} FeCl_2 + H_2\)

Từ PTHH (2) => \(n_{H_2}= n_{Fe} = 0,045 mol\)

Từ PTHH (1) => \(n_{H_2O} = {4 \over 3}.n_{Fe} = 0,06 mol\)

=> \(m = m_{H_2O} = 0,06.18 = 1,08g\)

Câu 3

Cho khí H₂ dư qua ống đựng m gam Fe₂O₃ nung nóng. Sau khi các phản úng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là

A. 8,0.

B. 4,0.

C. 16,0.

D. 6,0.

Đáp án:

Xem trả lời câu 3 và giải thích đáp án tại đâyCho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng

Trên đây là phương pháp giải bài tập cho khí h2 dư qua ống đựng 10 g hỗn hợp fe2o3 và al2o3 nung nóng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM