Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
Năm sáng tác:Tháng 8 năm 1983
Tác giả:Nguyễn Minh Châu
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm được viết vào tháng 8 năm 1983, in trong tập truyện ngắn cùng tên. Tác phẩm là một trong số những sáng tác tiêu biểu của văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đên cuối thế kỉ XX