Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây không tan hết trong nước dư?

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây không tan hết trong nước dư? Dựa vào kiến thức đã học về tính chất hóa học của kim loại và oxit hãy xác định chất không tan trong nước.

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây không tan hết trong nước dư?

A. K.

B. Zn.

C. Na.

D. Na2O.

Đáp án : B. Zn.

Giải thích

Phương trình phản ứng các chất trên trong nước dư

2K + 2H₂O \(\rightarrow \) 2KOH + H2

Zn + H₂O \(\rightarrow \) không phản ứng

2Na + H₂O \(\rightarrow \) 2NaOH + H2

Na2O + H₂O \(\rightarrow \) 2NaOH

Câu hỏi liên quan

1. Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al(OH)₃.

B. Mg(OH)₂.

C. Ba(OH)₂.

D. Cu(OH)₂.

Đáp án: C. Ba(OH)₂

Hiđroxit dễ tan trong nước ở điều kiện thường là Ba(OH)₂

Xem giải thích đáp án câu 1: Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường

2. Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường?

A. Ca, Mg, K.

B. Na, K, Ba.

C. Na, K, Be.

D. Cs, Mg, K.

Đáp án: B. Na, K, Ba.

Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường là Na, K, Ba

3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH

B. HNO₃

C. CH₃COOH

D. NH₄Cl

Đáp án: C. CH₃COOH

Chất điện li yếu là CH₃COOH

Trên đây đáp án cho câu hỏi Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây không tan hết trong nước dư ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM