Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường? Dựa vào kiến thức đã học, các em hãy trả lời câu hỏi hidroxit nào dễ tan trong nước ở điều kiện thường.

Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al(OH)₃.

B. Mg(OH)₂.

C. Ba(OH)₂.

D. Cu(OH)₂.

Đáp án: C. Ba(OH)₂

Hiđroxit dễ tan trong nước ở điều kiện thường là Ba(OH)₂

Giải thích

Ba(OH)2 là hidroxit duy nhất dễ tan trong nước. Al(OH)₃ dạng keo, không tan. Mg(OH)2 và Cu(OH)2 kết tủa.

Câu hỏi thường gặp

1. Hidroxit nào không tan trong nước ở điều kiện thường

A. NaOH.

B. Zn(OH)₂.

C. Ba(OH)₂.

D. Ca(OH)₂.

Đáp án: B. Zn(OH)₂

2. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng

Đáp án: 

Nước chứa nhiều ion được gọi là nước cứng

3. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

A. Al

B. Na

C. Mg

D. Fe

Đáp án : B. Na

Giải thích

Những kim loại nhóm IA và Ca, Ba, Sr tan trong nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm. => Chọn đáp án B

Trên đây là đáp án cho câu hỏi hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM