Câu 5 trang 95 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 27/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 5 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Trả lời câu hỏi 5 trang 95 SGK GDCD 11, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 5 trang 95 SGK GDCD 11

Đề bài

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Trả lời câu 5 trang 95 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 5 trang 95 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Cách trả lời 2

Cách trả lời theo góc nhìn toàn diện và hơi hướng của lĩnh vực địa lí:

* Phương hướng giải quyết việc làm:

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý đến hoạt động các ngành dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 5 trang 95 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM