Câu 2 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Trả lời câu hỏi 2 trang 95 SGK GDCD 11, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 2 trang 95 SGK GDCD 11

Đề bài

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Trả lời câu 2 trang 95 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 2 trang 95 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta:

Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Phương hướng:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác dân số.

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số.

Cách trả lời 2

Chính sách dân số ở nước ta đang là bài toán cần được giải quyết, trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra các mục tiêu và phương hướng cụ thể:

- Về mục tiêu:

  • Giảm tốc độ gia tăng dân số
  • Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí
  • Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.

- Về phương hướng:

  • Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
  • Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục
  • Nâng cao hiểu biết của người dân
  • Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 2 trang 95 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM