Câu 4 trang 95 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 95 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Trả lời câu hỏi 4 trang 95 SGK GDCD 11, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 4 trang 95 SGK GDCD 11

Đề bài

Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Trả lời câu 4 trang 95 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 4 trang 95 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Gần đây, chính phủ đã ban hành những chính sách nhằm mở rộng sản xuất, dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, thực hiện tốt kế hoạch và các chương trình kinh tế, xã hội nên đã tạo ra được nhiều việc làm mới. Tuy vậy, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

– Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm là: tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề

– Tình hình việc làm ở địa phương em:

+ Thị trường lao động dồi dào hay không?

+ Có nhiều lao động đã qua đào tạo không?

+ Có nhiều người thiếu việc làm, thất nghiệp không? …

Cách trả lời 2

- Tình hình việc làm ở nước ta:

 • Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn
 • Thu nhập thấp
 • Số người trong độ tuổi lao động tăng
 • Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp
 • Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng
 • Tỉ lệ thất nghiệp cao.

- Mục tiêu việc làm ở nước ta:

 • Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thông
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Mở rộng thị trường lao động
 • Giảm tỉ lệ thất nghiệp
 • Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.

- Tình hình việc làm ở địa phương em (Hà Nội):

 • Thị trường lao động dồi dào (Từ các tỉnh khác đến)
 • Có nhiều người có bằng cấp đại học, cao đẳng…
 • Độ tuổi lao động trẻ nhiều
 • Có nhiều người có việc làm và cũng có nhiều người chưa có việc làm ổn định.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 4 trang 95 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM