Câu 5 trang 114 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 28/04/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 5 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là?

Trả lời câu hỏi 5 trang 114 SGK GDCD 11, Bài 14: Chính sách Quốc phòng và an ninh bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 5 trang 114 SGK GDCD 11

Đề bài

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.    

b. Quân đội nhân dân.

c. Công an nhân dân.

d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Trả lời câu 5 trang 114 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 5 trang 114 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Đáp án: d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân

Cách trả lời 2

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

Đáp án d: Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 5 trang 114 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM