Câu 3 trang 114 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 29/04/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 3 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời câu hỏi 3 trang 114 SGK GDCD 11, Bài 14: Chính sách Quốc phòng và an ninh bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 3 trang 114 SGK GDCD 11

Đề bài

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời câu 3 trang 114 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 3 trang 114 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh.

– Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

– Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.

– Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tại nơi cư trú.

Cách trả lời 2

- Là công dân của một nước đồng nghĩa với việc yêu nước và có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Vì vậy, mọi công dân đều có một phần trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động quốc phòng và an ninh.

- Công dân có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách:

  • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
  • Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
  • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
  • Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 3 trang 114 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM