Câu 2 trang 114 SGK GDCD 11

Xuất bản: 29/04/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 2 trang 114 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Trả lời câu hỏi 2 trang 114 SGK GDCD 11, Bài 14: Chính sách Quốc phòng và an ninh bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 2 trang 114 SGK GDCD 11

Đề bài

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Trả lời câu 2 trang 114 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 2 trang 114 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh:

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố có ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, con người, chính trị, tinh thần mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm con người, phương tiện vật chất và các khả năng khác của dân tộc. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương.

– Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng an ninh, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh, chiến lược quốc phòng và an ninh phục vụ cho chiến lược kinh tế – xã hội.

Cách trả lời 2

- Phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh gồm có mấy ý cơ bản sau:

  • Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
  • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  • Kết hợp quốc phòng với an ninh
  • Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

- Từ những phương hướng đó đòi hỏi khách quan là phải xây dựng công an nhân dân và quân đội nhân dân trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với quân đội nhân dân và công an nhân dân.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 2 trang 114 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM