Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta trong Chiến dịch Biên giới thu đông 1950

Xuất bản ngày 11/04/2019 - Tác giả:

Em hãy nêu chủ trương hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của ta trong Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

Trả lời

*Hoàn cảnh lịch sử Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

- Tình hình thế giới:

+ Ngày 01-10-1949, cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời tạo điều kiện cho ta liên lạc với các nước XHCN .

+ Đầu năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô, và các nước CHXH khác lần lượt công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước ta

- Tình hình trong nước:

+ Pháp liên tục thất bại và ngày càng lệ thuộc Mỹ hơn.

+ Pháp âm mưu thực hiện kế hoạch Rơ Ve nhằm: Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung. Thiết lập hành lang Đông -Tây:  HN - Hải Phòng – Hòa Bình – Sơn La.  Chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ hai.

*Chủ trương của ta trong Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950:

Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm 3 mục tiêu sau đây:

- Tiêu hao một bộ phận sinh lực địch,

- Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới

- Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc

» Tham khảo thêm: Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

Hướng dẫn soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM