Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Mĩ

Xuất bản: 15/04/2019 - Tác giả:

Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

Trả lời

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.

- Phương pháp đấu tranh linh hoạt.

- Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

- Có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh…

- Sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của 3 dân tộc ở Đông Dương;

- Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta.

- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc  trên thế giới.

» Tham khảo thêm: Chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Mĩ

Soạn lịch sử lớp 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM