Quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925?

Xuất bản: 13/01/2021 - Tác giả:

Em hãy lập biểu bản quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925? (Thời gian, Sự kiện , Ý nghĩa, tác dụng)

Dưới đây Đọc tài liệu sẽ giúp các em trả lời câu hỏi về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 bằng 2 cách như sau:

Trả lời

Bàng 1: Quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 theo sự kiện, ý nghĩa và tác dụng

Ta có bảng sau:

Thời gianSự kiệnÝ nghĩa, tác dụng
T6/1919Gửi tối hậu thư Vec-xai "Bản yêu sách của nhân dân An Nam: đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam.Như một "hồi chuông" thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta  như một "quả bom nổ chậm" làm cho kẻ thù khiếp sợ.
T7/1920Nguyễn Ái Quốc đọc "Sơ khảo lần I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin.Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đó người hoàn tin Lênin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ III.
T12/1920Người tán thánh Quốc tế thứ III của Lênin. Tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.Đánh dấu bứt ngoặc trong quá trình hoạt động cách mạng của mình tù chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa Mác - Lênin.
1921Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, viết nhiều bài báo "Người cùng khổ", "Đời sống công nhân", "nhân đạo",...

- Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức truyền bà chũ nghĩa Mác - Lênin đến các dân tộc thuộc đến các dân tộc thuộc địa.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân đứng dậy đấu tranh.

T6/1923Dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành.Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin qua những bài báo "Sự thật" và "Thư tín" .
1924Dự đại hội Quốc tế cộng sản lần V.Tại đây người trình bày tham luận nêu rõ quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và mối quan hệ của cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc.
T6/1925Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.Chuẩn bị về mặc tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bàng 2: Quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 theo hoạt động chính và thành quả

(Bảng này là sự lựa chọn đúc kết và mang tính chất chung giúp em hiểu rõ nhất thành quả to lớn nhất mà Nguyễn Ái Quốc đã đạt được trong những năm 1919 - 1925)

Thời gianHoạt độngThành quả
1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)
T6/1919Gửi tới Hội nghị Véc - xai bản Yêu sách của nhân dân An NamTìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản
T7/1920Đọc bản "Sơ khảo lần I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin.
1917 - 1923Viết sách, báo và bí mật chuyển về Việt Nam
2. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
T6/1923Dự Hội nghị Quốc tế nông dân.Chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập Đảng
1924Dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.
3. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
Cuối 1924Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).Chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng
T6/1925Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.
1924 - 1925Mở các lớp chính trị để đào tạo cán bộ, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin

» Tham khảo thêm: Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển dân tộc


Quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925

Hướng dẫn soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM