Câu 14 trang 109 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 14 trang 109 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau
Mục lục nội dung

Câu hỏi: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau

STT

                       Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

2

Luật Giáo dục

3

Luật Di sản văn hóa

4

Pháp lệnh Dân số

5

Luật Doanh nghiệp

6

Bộ luật Lao động

7

Luật Đầu tư

8

Luật Phòng, chống ma túy

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

Trả lời

STT

            Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

X

2

Luật Giáo dục

X

3

Luật Di sản văn hóa

X

4

Pháp lệnh Dân số

X

5

Luật Doanh nghiệp

X

6

Bộ luật Lao động

X

7

Luật Đầu tư

X

8

Luật Phòng, chống ma túy

X

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

X

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

X

 

 

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X