Câu 14 trang 109 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 14 trang 109 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau

Câu hỏi: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau

STT

                       Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

 

2

Luật Giáo dục

 

 

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

 

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

 

5

Luật Doanh nghiệp

 

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

 

7

Luật Đầu tư

 

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

 

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

 

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

Trả lời

STT

            Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

X

2

Luật Giáo dục

 

X

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

X

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

X

5

Luật Doanh nghiệp

X

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

X

7

Luật Đầu tư

X

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

X

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

X

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

X

 

 

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    14:56 PM
01/09/2018    14:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top