Câu 14 trang 109 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 14 trang 109 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau

Câu hỏi: Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau

STT

                       Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

 

2

Luật Giáo dục

 

 

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

 

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

 

5

Luật Doanh nghiệp

 

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

 

7

Luật Đầu tư

 

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

 

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

 

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

Trả lời

STT

            Lĩnh vực - Tên văn bản

Pháp luật về kinh doanh

Pháp luật về văn hóa

Pháp luật về xã hội

1

Hiến pháp

 

 

X

2

Luật Giáo dục

 

X

 

3

Luật Di sản văn hóa

 

X

 

4

Pháp lệnh Dân số

 

 

X

5

Luật Doanh nghiệp

X

 

 

6

Bộ luật Lao động

 

 

X

7

Luật Đầu tư

X

 

 

8

Luật Phòng, chống ma túy

 

 

X

9

Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

 

 

X

10

Luật Thuế thu nhập cá nhân

X

 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 14 trang 109 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    14:56 PM
01/09/2018    14:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu