Câu 12 trang 108 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 12 trang 108 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là gì...

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:

a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.

b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

c. Công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào theo sở thích của mình.

d. Công dân có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh.

e. Chỉ được kinh doanh những mặt hàng đăng kí trong giấy phép kinh doanh.

Trả lời

Đáp án: b, d và e

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    10:51 AM
01/09/2018    10:51 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top