Câu 1 trang 117 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 117 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

Câu hỏi: Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

Trả lời

-   Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

-   Các nước cùng nhau kí kết điều ước quốc tế xuất phát từ lợi ích của mỗi nước, của tất cả các nước trong khu vực và của cả cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác vì sự tiến bộ chung.

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    16:47 PM
01/09/2018    16:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu