Câu 13 trang 108 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 13 trang 108 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là…

Câu hỏi:

Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

c. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi.

Trả lời

Đáp án: b

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    12:11 PM
01/09/2018    12:11 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu