Câu 11 trang 108 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 11 trang 108 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm...

Câu hỏi: Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, hành vi tội ác,... Theo em, pháp luật quy định như vậy nhằm mục đích gì?

Trả lời

Pháp luật quy định như vậy nhằm ngăn chặn mọi âm mưu và các hành động phá hoại của các thế lực chống đối, nhằm làm cho xã hội ổn định về chính trị, văn hoá với mục đích cuối cùng là đảm bảo an ninh cho đất nước để phát triển nền kinh tế đất nước và đời sống nhân dân.

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    08:38 AM
01/09/2018    08:38 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu