Câu 1 trang 107 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 107 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha

Câu hỏi: Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha

Trả lời

+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.

+ Trong dây quấn rôto  xuất hiện dòng điện cảm ứng.

+ Lực điện từ tác dụng lên dòng điện trong dây quấn rôto  tạo mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường  với tốc độ n < n1.

+ n1 = 60f/p( vg/ ph) tốc độ quay của từ trường

+ Tốc độ trượt:

       n2 = n1- n

+ Tỉ số s = n2/ n1 gọi là hệ số trượt tốc độ.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top