Câu 2 trang 107 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 107 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha

Câu hỏi: Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha

Trả lời Câu 2 trang 107 công nghệ lớp 12

   Có hai kiểu :

+ Kiểu rôto lồng sóc

+ Kiểu roto dây quấn

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu