Câu 3 trang 107 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 107 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 - 4.2,8 kW có ghi...

Câu hỏi:

Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 - 4.2,8 kW có ghi :

A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A ; 1420 vòng/phút; η%=0,84,cosφ=0,83η%=0,84,cosφ=0,83 ; 50 Hz.

- Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

- Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào ? 

Trả lời câu 3 trang 107 công nghệ 12

a) A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A:

+ Nếu Ud của lưới là 220V thì đấu Δ và dòng điện vào động cơ 10,5A

+ Nếu Ud của lưới là 380V thì đấu Y và dòng điện vào động cơ 6,1A

1420 vòng/phút: tốc độ quay của roto n

η%=0,84,cosφ=0,83η%=0,84,cosφ=0,83: hiệu suất và hệ só công suất

50 Hz: tần số của điện lưới

b) Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì động cơ của dây đấu theo hình tam giác.

Tham khảo thêm nội dung giải bài tập công nghệ 12 chi tiết cả năm học để giải đáp các bài tập khác em nhé!

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top