Câu 3 trang 102 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 102 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng....

Câu hỏi:

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy :

a)  Vẽ sơ đồ đấu dây.

b)  Tính hệ số biến áp pha và dây.

c)  Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

Trả lời

Đáp án câu 3 trang 102 sgk công nghệ lớp 12

 

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu