Câu 11 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 11 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Tại sao trong các máy thu hình lại có thể phát ra cả âm thanh và hình ảnh ?

Câu hỏi: Tại sao trong các máy thu hình lại có thể phát ra cả âm thanh và hình ảnh ?

Trả lời

Sóng truyền hình khác sóng phát thanh ở chỗ người ta "trộn lẫn" sóng mang (cao tần) với tín hiệu hình ảnh (thị tần) và tín hiệu âm thanh (âm tần) rồi truyền chúng đi xa. 
Ở máy thu hình, người ta lại tách riêng tín hiệu hình ảnh (thị tần), và tín hiệu âm thanh (âm tần), sau đó khuếch đại chúng lên rồi đưa ra loa và màn hình để chúng ta xem được cả âm thanh và hình ảnh. 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top