Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Trong các dung dịch trên, Fe không phản ứng với MgCl2 do Fe là kim loại yếu hơn Mg vì vậy không thể đẩy Mg khỏi dung dịch muối.

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. MgCl₂.

B. CuSO4.

C. HCl.

D. AgNO₃.

Đáp án: A. MgCl₂

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch MgCl2

Giải thích

Phương trình phản ứng của các chất với kim loại Fe

A. MgCl₂ + Fe \(\rightarrow\) không xảy ra

B. CuSO₄ + Fe \(\rightarrow\) FeSO₄ + Cu

C. 2HCl + Fe \(\rightarrow\) FeCl₂ + H2

D. 2AgNO₃ + Fe \(\rightarrow\) Fe(NO₃)₂ + 2Ag

Câu hỏi liên quan

1. Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeSO₄.

B. Fe(NO3)3.

C. FeO.

D. Fe(OH)₂.

Đáp án: B. Fe(NO3)3

Xem giải thích đáp án câu 1 tại đây: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây

2. Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3?

A. HCl.

B. HNO₃.

C. NaOH.

D. H₂SO₄.

Đáp án: C. NaOH

3. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Fe.

B. Ag.

C. Al.

D. Cu.

Đáp án : C. Al

Giải thích

Phương trình phản ứng giữa Al và NaOH diễn ra như sau

\(Al + NaOH + H_2O \rightarrow NaAlO_2 + {3 \over 2} H_2\)

Trên đây đáp án cho câu hỏi Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM