Lịch sử 12 bài 7: Tây Âu

Nội dung chính của Lịch sử 12 bài 7 gồm:

I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

V. Liên minh châu ÂU (EU)

VI. Tây Âu (1945-2000)

Cùng Đọc tài liệu đi vào tổng hợp và giải bài tập của bài 7 sử 12.