Lịch sử 12 Bài 8: Nhật Bản

Các mục chính thuộc lịch sử 12 bài 8 mà các em cần ghi nhớ:

I. Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952

II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973

III. Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991

IV. Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2000

Cùng Đọc tài liệu đi vào tìm hiểu, ghi nhớ lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 bài 8 dưới đây: