Những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

Xuất bản: 28/04/2020 - Cập nhật: 29/05/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 50 SGK lịch sử 12: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 50 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49, 50 để trả lời

Đáp án tham khảo

*Về kinh tế:

- Sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã có sự phục hồi và phát triển.

- Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới.

*Về chính trị và đối ngoại:

- Thình các nước Tây Âu cơ bản là ổn định.

- Chính sách đối ngoại của các nước này có sự điều chỉnh quan trọng, các nước Tây Âu đều chú ý mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản phát triển khác mà còn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG.

Bổ sung kiến thức

Từ năm 1945 đến năm 1950 tình hình kinh tế, chính trị các nước Tây Âu có gì nổi bật?

1. Về kinh tế

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Tây Âu bị tổn thất nặng nề:

+ Nhiều thành phố, nhà máy bị tàn phá nền sản xuất bị suy giảm.

+ Hàng triệu người chết, mất tích hoặc tàn phế,...

- Các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan”, (17 tỉ USD không hoàn lại).

=> Nền kinh tế Tây Âu cơ bản phục hồi, đạt mức trước chiến tranh (1950).

2. Về chính trị

a) Chính sách đối nội:

- Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.

- Ổn định tình hình chính trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế.

b) Chính sách đối ngoại:

- Liên minh chặt chẽ với Mĩ. Năm 1949, tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập, nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

- Xâm lược trở lại các thuộc địa cũ (ví dụ: Pháp xâm lược trở lại Đông Dương, Anh trở lại Miến Điện và Mã lai; Hà Lan trở lại Inđônêxia,...).

***

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi  thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM