Câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 29 sách giáo khoa lịch sử 9 chỉ ra những thắng lợi của công hòa Nam Phi trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc...
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

Trả lời Câu hỏi trang 29 SGK Lịch sử 9

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.

- Kết quả:

  • Năm 1993, chế độ Apacthai được xoá bỏ.
  • Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi.

- Ý nghĩa lịch sử:

  • Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
  • Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

----------

Xem thêm

Cập nhật ngày 28/08/2020 - Tác giả: Giangdh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM