Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 33: Kính hiển vi

11

Hướng dẫn làm bài 33: kính hiển vi

Bài 9 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 9 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học tính số bội giác và khoảng cách ngắn nhất khi sử dụng kính hiển vi

Bài 8 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 8 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học khi quan sát vật nhỏ bằng kính hiển vi

Bài 7 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 7 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về yêu cầu thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

Bài 6 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 6 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về ảnh tảo bởi thấu kính hiển vi

Bài 5 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 5 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về công thức số bội giác của kính hiển vi

Bài 4 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 4 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài tập vẽ đường chuyền của chùm tia sáng khi chiếu vào kính hiển vi

Bài 3 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 3 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về làm thế nào điều chỉnh kính hiển vi

Bài 2 trang 212 SGK Vật Lí 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về kính hiển vi

Bài 1 trang 212 SGK Vật Lý 11

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 1 trang 212 sách giáo khoa vật lí lớp 11 với bài học về kính hiển vi

Lý thuyết về kính hiển vi

Tổng hợp lý thuyết quan trọng trong bài 33 kính hiển vi thuộc sách giáo khoa vật lí lớp 11
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu