Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 31: Mắt

11

Hướng dẫn làm bài 31: mắt

Bài 10 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 của bài 31, những bài tập về mắt

Bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với câu hỏi cho điểm cực viễn và xác định được tật ở mắt cũng độ tụ của kính cần đeo là bao nhiêu?

Bài 6, 7, 8 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời câu hỏi 6, 7, 8 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với cách nhận biết qua trạng thái mắt để xác định được đáp án đúng nhất

Bài 5 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời bài 5 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với yêu cầu trình bày sự lưu ảnh và các ứng dụng đã được học trong bài 31 sgk lí 11

Bài 4 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời bài 4 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với câu hỏi năng suất phân li của mắt là gì ?

Bài 3 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời bài 3 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với yêu cầu nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với mắt cận, mắt viễn, mắt lão

Bài 2 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời bài 2 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 với yêu cầu trình bày lý thuyết về điều tiết, điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng nhìn rõ.

Bài 1 trang 203 SGK Vật lí 11

Trả lời bài 1 trang 203 sách giáo khoa Vật lí lớp 11, giải bài tập bài 31 sgk lí về nội dung cấu tạo của mắt

Trả lời câu hỏi C1, C2 bài 31 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn trả lời câu c1 trang 199, c2 trang 200 sách giáo khoa vật lí lớp 11 thuộc bài 31. Mắt

Lý thuyết về mắt

Tổng hợp những nội dung lý thuyết bài 31 sách giáo khoa vật lí 11, lý thuyết về mắt bao gồm: cấu tạo quang học của mắt, sự điều tiết của mắt, năng suất phân li của mắt ...
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu