Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 28: Lăng kính

11

Hướng dẫn làm bài 28: lăng kính

Trả lời câu hỏi C1, C2, C3 bài 28 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1, C2 trang 177, C3 trang 178 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 bài 28 lăng kính

Bài 7 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 6 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 3 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 2 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Bài 1 trang 179 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 179 sách giáo khoa Vật lí 11 tiết học bài 28 lăng kính

Lý thuyết về lăng kính

Tổng hợp chi tiết nội dung lý thuyết về lăng kính trong bài 28 sách giáo khoa vật lí lớp 11, giúp các em để học tốt vật lí 11 qua phần lý thuyết chính của bài
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu