Bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

Bài 40 trang 20 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 40 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 40 trang 20 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng và phép nhân khác.

Đề bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

 Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\). Tính xem năm \(\overline{abcd}\) là năm nào ?

» Bài tập trước: Bài 39 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 20 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng 1 tuần lễ có 7 ngày. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Từ đề bài ta có \(\overline{ab}= 14;\)  \(\overline{cd}=2.\overline{ab}= 2 . 14 = 28.\) 

Do đó \(\overline{abcd}=1428.\) 

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 41 trang 22 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 40 trang 20 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top