Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Bài 31 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 31 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 31 trang 17 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 5 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép cộng và phép nhân khác.

Đề bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhanh

a) \(135 + 360 + 65 + 40\);

b) \(463 + 318 + 137 + 22\);

c) \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30\).

» Bài tập trước: Bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Nhóm các số sao cho tổng của nó là một số tròn trục hoặc tròn trăm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(135 + 360 + 65 + 40 \)

\(= (135 + 65) + (360 + 40) \)

\(= 200 + 400 = 600.\)

b) \(463 + 318 + 137 + 22 \)

\(= (463 + 137) + (318 + 22)\)

\(= 600 + 340 =940.\)

c) Nhận thấy \(20 + 30 = 21 + 29 = 22+ 28\)\(\, = 23 + 27 = 24 + 26= 50\)

Do đó \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30\)

\(= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) \)\(\,+ (23 + 27) + (24 + 26) + 25\)

\(= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25\)

\(= 5 . 50 + 25 \)

\(= 275.\)

Lưu ý. Cũng có thể áp dụng cách cộng của Gau-xơ trình bày ở trang 19, SGK.

» Bài tập tiếp theo: Bài 32 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 31 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top