Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Bài 5 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải Bài 5 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải Bài 5 trang 6 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 1 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tập hợp phần tử của tập hợp khác.

Đề Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

» Bài tập trước: Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải Bài 5 trang 6 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Mỗi quý gồm có 3 tháng:

  • Quý 1: gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3
  • Quý 2: gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6
  • Quý 3: gồm tháng 7, tháng 8, tháng 9
  • Quý 4: gồm tháng 10, tháng 11, tháng 12

b): Các em hãy viết các tháng trong năm theo thứ tự từ tháng giêng đến tháng 12.

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

Mỗi tháng còn lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày.

Tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày.

Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có ít hơn 31 ngày.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Vì mỗi quý có 3 tháng nên ta có A = {tháng 4, tháng 5, tháng 6}

b) B = {tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11}.

» Bài tập tiếp theo: Bài 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top