Bài 12 trang 96 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 12 trang 96 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho d là đường thẳng đi qua điểm A ( 1;2;3 ) và vuông góc với mặt phẳng ( α ) : 4x + 3y − 7z + 1 = 0 .

Phương trình tham số của d là:

Câu hỏi bài 12 trang 96 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng α nên có véc tơ chỉ phương là: Hướng dẫn giải bài 12 trang 96 sgk hình học lớp 12
 

Đáp án bài 12 trang 96 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 12 trang 96 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    06:30 AM
14/07/2018    06:30 AM
Back to top