Giải bài 10 trang 95 sách giáo khoa hình học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 95 SGK hình học lớp 12.

Đề bài

Cho ba mặt phẳng ( α ) x + y + 2 z + 1 = 0 ;

( β ) x + y − z + 2 = 0 ;

( γ ) x − y + 5 = 0 .

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) ( α ) ⊥ ( β ) ;

(B) ( γ ) ⊥ ( β ) ;

( C ) ( α ) / / ( γ ) ;

(D) ( α ) ⊥ ( γ ) .

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 10 trang 95 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 10 trang 95 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 10 trang 95 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top