Đáp án bài 15 trang 97 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 15 trang 97 SGK Toán hình học lớp 12

Đề bài

Cho ( S ) là mặt cầu tâm I ( 2 ; 1 ; − 1 ) và tiếp xúc với mặt phẳng ( α ) có phương trình : 2 x − 2 y − z + 3 = 0.

Bán kính của ( S ) là:

(A) 2 ;

(B) 2/3 ;

(C) 4/3 ; (D) 2/9 .

Hướng dẫn giải

Bán kính của mặt cầu ( S ) là: R = d ( I ; ( α ) )

Đáp án bài 15 trang 97 sgk hình học lớp 12

Bán kính của mặt cầu ( S ) là:

Đáp án bài 15 trang 97 sgk hình học lớp 12

Chọn (A).

doctailieu.com
Tải về
Back to top