Giải toán lớp 12: Đáp án bài 11 trang 96 SGK hình học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 96 sách giáo khoa toán hình học lớp 12

Đề bài

Cho đường thẳng △ đi qua điểm M ( 2;0;− 1 ) và có vectơ chỉ phương → a = ( 4;− 6;2 ) . Phương trình tham số của đường thẳng △ là:

Câu hỏi bài 11 trang 96 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 11 trang 96 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 11 trang 96 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 11 trang 96 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top