Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Bài 106 trang 42 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 106 trang 42 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 bài 12 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 khác

Đề bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:
a) Chia hết cho \(3\);
b) Chia hết cho \(9\).

» Bài tập trước: Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 42 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Dấu hiệu chia hết cho \(3\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3.\)

- Dấu hiệu chia hết cho \(9\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9.\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Gọi số nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho \(3\) là: \(\overline {abcde} \)

Do \(\overline {abcde} \) nhỏ nhất chia hết cho \(3\)  

\(a\in\left\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) ( \(a\ne 0\)) nên \(a=1\) nhỏ nhất.

Tương tự \(b\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(b=0\) nhỏ nhất.

\(c\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(c=0\) nhỏ nhất.

\(d\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(d=0\) nhỏ nhất.

\(e\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nhưng \(\overline {abcde} \) chia hết cho \(3\) nên \((a+b+c+d+e)\) chia hết cho \(3\)

Do đó: \((1+e)\) chia hết cho \(3\) nên \(e=2\) nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện.

Vậy số phải tìm là \(10002\).

b) Gọi số nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho \(9\) là: \(\overline {abcde} \)

Do \(\overline {abcde} \) nhỏ nhất chia hết cho \(9\) 

\(a\in\left\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) ( \(a\ne 0\)) nên \(a=1\) nhỏ nhất.

Tương tự \(b\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(b=0\) nhỏ nhất.

\(c\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(c=0\) nhỏ nhất.

\(d\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nên \(d=0\) nhỏ nhất.

\(e\in\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\) nhưng \(\overline {abcde} \) chia hết cho \(9\) nên \((a+b+c+d+e)\) chia hết cho \(3\)\(a=1;b=0;c=0;d=0\)

Do đó: \((1+e)\) chia hết cho \(9\) nên \(e=8\) nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện.

Vậy số phải tìm là \(10008\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 106 trang 42 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top