Bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Bài 109 trang 42 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 109 trang 42 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 12 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Gọi \(m\) là số dư của \(a\) khi chia cho \(9\). Điền vào các ô trống:

a 16 213 827 468
m        

» Bài tập trước: Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 42 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng: Một số có tổng các chữ số chia cho \(9\) (cho \(3\)) dư \(m\) thì số đó chia cho \(9\) ( cho \(3\)) cũng dư \(m\).

Từ đó ta tính tổng các chữ số của mỗi số rồi tìm số dư khi chia tổng các chữ số đó cho \(3\) (hoặc cho \(9\)) từ đó suy ra số dư của số ban đầu. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(16\) có tổng các chữ số là \(1+6=7\). Số \(7\) chia cho \(9\)\(7\). Vây \(16\) chia \(9\)\(7.\)

\(213\) có tổng các chữ số là \(2 + 1 + 3 = 6\). Số \(6\) chia \(9\)\(6\). Vậy \(213\) chia \(9\)\(6.\)

\(827\) có tổng các chữ số là \(8 + 2 + 7 = 17\). Số \(17\) chia \(9\)\(8\). Vậy \(827\) chia \(9\)\(8.\)

\(468\) có tổng các chữ số là \(4 + 6 + 8 = 18\). Số \(18\, ⋮\, 9\). Vậy \(468 \,⋮\, 9.\)

Ta có bảng sau:

a 16 213 827 468
m 7 6 8 0

» Bài tập tiếp theo: Bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 109 trang 42 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top