Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Bài 4 trang 65 sgk GDCD 9

Bài 4 trang 65 sgk GDCD 9

Đáp án bài 4 trang 65 sách giáo khoa gdcd 9 Tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương: Rất tốt, hàng năm số thanh niên đủ tuổi nhập ngũ đúng quy định....

Bài 3 trang 65 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 65 sgk GDCD 9

Đáp án bài 3 trang 65 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 nêu lên cách xử lý của bạn trong một tình huống trong một gia đình có người anh trai được giấy gọi nhập ngũ

Bài 2 trang 65 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 65 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 65 sách giáo khoa gdcd 9 Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học là một trong những việc thể hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc

Bài 1 trang 65 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 65 sgk GDCD 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 65 sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc...