Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 3 trang 47 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 47 sgk GDCD 9

Đáp án câu hỏi bài 3 trang 47 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 : Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật...

Bài 2 trang 47 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 47 sgk GDCD 9

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 47 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 : Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không?

Bài 1 trang 47 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 47 sgk GDCD 9

Gợi ý trả lời câu hỏi bài 1 trang 47 sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 : Kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết