Bài 2 trang 65 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 65 sách giáo khoa gdcd 9 Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học là một trong những việc thể hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy nêu những việc em và các bạn có thể làm để thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời bài 2 trang 65 SGK GDCD 9

  • Tích cực rèn luyện sức khoẻ, tham gia luyện tập quân sự;
  • Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học;
  • Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương;
  • Tuyên truyền, phát hiện những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực phản động thù địch.

Bài 2 trang 65 sgk gdcd 9

-----------

» Tham khảo thêm đáp án bài 3 trang 65 sgk gdcd 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập GDCD lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X