Bài 2 trang 47 sgk GDCD 9

Xuất bản: 23/11/2018 - Cập nhật: 23/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 47 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 : Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì?

Trả lời bài 2 trang 47 SGK GDCD 9

Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, bà H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng.

Bài 2 trang 47 sgk gdcd 9

------------

Xem thêm đáp án khác:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM