Amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

Xuất bản: 09/06/2020 - Cập nhật: 10/06/2020 - Tác giả:

Ở điều kiện thích hợp amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni ? Dựa vào kiến thức đã học về amino axit các em hãy lựa chọn đáp án đúng.

Ở điều kiện thích hợp amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni

A. HCl

B. Na₂SO₄

C. KCl

D. Fe

Đáp án: A. HCl

Giải thích

Amino axit có tính lưỡng tính có thể tác dụng với axit mạnh và bazơ mạnh

- Tác dụng với axit mạnh tạo ra muối:

NH₂-CH₂-COOH + HCl → ClNH₃-CH₂-COOH

- Tác dụng với bazơ mạnh tạo ra muối và nước.

NH₂-CH₂-COOH + KOH → NH₂-CH₂-COOK + H₂O

Tính chất hóa học của amino axit

Ngoài tính chất lưỡng tính có thể tác dụng với cả axit và bazơ mạnh. Amino axit còn có 4 tính chất hóa học đáng chú ý khác:

1. Làm đổi màu quỳ tím

Khả năng làm đổi màu quỳ tím của amino axit phụ thuộc vào mối quan hệ của nhóm amino và nhóm cacbonxyl  \(R(NH_2)_x(COOH)_y\)

- Nếu x = y: Quỳ tím không đổi màu.

- Nếu x < y: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ

- Khi x > y: Quỳ tím chuyển sang màu xanh

2. Amino axit phân ly trong dung dịch

\(H_2N-CH_2-COOH ↔ H_3N^+-CH­_2-COO^–\)

3. Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng

\(nNH_2-CH_2-COOH → (- NH-CH_2-CO-)_n + nH_2O (H^+)\)

Khi trùng ngưng  6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic có sự tham gia của chất xúc tác, sản phẩm thu được là polime thuộc loại poliamit.

Từ n amino axit  khác nhau ta có thể tạo ra n! polipeptit có chứa n gốc amino axit khác nhau; nn polipeptit có chứa n gốc amino axit.

4. Amino axit phản ứng với HNO2

\(HOOC-R-NH_2 + HNO_2 → HOOC-R-OH + N_2 + H_2O\)

Câu hỏi thường gặp

1. Amin thơm có công thức phân tử C6H7N có tên gọi là

A. Phenylamin

B. Alanin

C. Metylamin

D. Etylamin

Đáp án: A. Phenylamin

Xem giải thích đáp án câu 1Amin thơm có công thức phân tử C6H7N có tên gọi là

2. Amino axit + HCl

Vì là một chất có tính chất lưỡng tính nên amino axit có thể tác dụng với HCl. Phản ứng diễn ra như sau:

NH₂-R-COOH + HCl \(→\) ClNH₃-R-COOH

3. Este X tạo bởi ancol etylic và α-amino axit Y. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 58,5. Amino axit Y là:

A. Alanin

B. Axit α- aminocaproic

C. Axit Glutamic

D. Glyxin

Đáp án: A. Alanin

Este X tạo bởi ancol etylic và α-amino axit Y. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 58,5. Amino axit Y là Alanin

Giải thích

 \(d_ {X \over H_2} = 58,5 →M_X = 117\) 

\(→\) X là C5H11O2N nên Y là CH3CH(NH2)COOH (alanin)

Trên đây là đáp án cho câu hỏi Amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM